Board

Dr. Qi-yong Liu,President  (2 years)

Dr. Gunter C. Muller, President-Elect (2 years)

Dr. Ming-Hao Zhou,Vice President (2 years), Director, Jiangsu Provincial CDC, Nanjing, Jiangsu, China, zmh@jscdc.cn

Dr. Tongy-Yan Zhao, Immediate Past President (2 years)

Dr. Rui-De Xue, Executive Director (2 years)

 

Secretary: Ming-Yu  Wu

Webmaster: Brian Liang

 

Regional Directors:

Dr. Err-Lieh Hsu, Region of Taiwan (continue to serve for 2 years)

Dr. Hoonbook Yi, Region of Korea (continue to serve for  2 years)

Dr. Hitoshi  Kawada, Region of Japan (for 2 years)

Dr. Xiao-Peng Zeng, Region from North China/ Mongolia (continue to serve for 2 years)

Dr. Hong-Liang Chu, Region from Central China (for 2 years)

Dr. Li-Feng Lin, Region form South China (for 2 years)

Dr. Reddya Naik, Region of India (continue to serve for 2 years)

Dr. Abdul Aziz Althbyani , Region of Middle East (for 2 years)

Dr. Theeraphap Charconviryyaphap, Region of Thailand, Laos, Vietnam (continue to serve for 2 years)

Dr. Abu Hassan Ahmad, Region of Malaysia /Philippines (continue to serve for 2 years)

Committee Chairs:

 

Executive: Dr. Qi-Yong Liu

By-Law: Dr. Err-Lieh Hsu

Nomination: Dr. Tong-Yan Zhao

Financial: Dr. Feng-Xia Meng

Membership: Mrs. Ming-Yu Wu

Education/Public Relation: Dr. Chun-Xiao Li

Publication: Dr. Rui-De Xue

Award: Dr. Gunter C. Muller

Local Arrangement: Dr. Min-Hao Zhou